Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 956 văn bản

Quyết định 265/QĐ-SNN&PTNT

QĐ Về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 12/10/2021

Ngày có hiệu lực: 12/10/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 259/QĐ-SNN&PTNT

QĐ V/v thành lập ban Giám sát thi tuyển viên chức 2021

Ngày ban hành: 05/10/2021

Ngày có hiệu lực: 05/10/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 258/QĐ-SNN&PTNT

Quyết định về việc Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021

Ngày ban hành: 05/10/2021

Ngày có hiệu lực: 05/10/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch của sở 73/KH-SNN&PTNT

Kế hoạch số: 73/KH-SNN&PTNT, Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống dịch, giữ vững vùng xanh chiến thắng đại dịch Covid-19”

Ngày ban hành: 20/09/2021

Ngày có hiệu lực: 20/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 244/QĐ-SNN&PTNT

Quyết định số 244/QĐ-SNN&PTNT Về việc ban hành Quy chế Văn hoá công sở

Ngày ban hành: 15/09/2021

Ngày có hiệu lực: 15/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1998/SNN&PTNT-TT&BVTV

CV chỉ đạo thu hoạch lúa Mùa và đẩy mạnh sản xuất vụ Đông 2021

Ngày ban hành: 07/09/2021

Ngày có hiệu lực: 07/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

CV chỉ đạo thu hoạch lúa Mùa và đẩy mạnh sản xuất vụ Đông 2021

Ngày ban hành: 07/09/2021

Ngày có hiệu lực: 07/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1692/SNN&PTNT-VP

V/v thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 02/08/2021

Ngày có hiệu lực: 02/08/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 99A/QĐ-SNN&PTNT

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Sở Nông nghiệp & PTNT

Ngày ban hành: 26/05/2021

Ngày có hiệu lực: 26/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 986/SNN&PTNT-VP

Về việc tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 19/05/2021

Ngày có hiệu lực: 19/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực