Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 948 văn bản

Quyết định 99A/QĐ-SNN&PTNT

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Sở Nông nghiệp & PTNT

Ngày ban hành: 26/05/2021

Ngày có hiệu lực: 26/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 986/SNN&PTNT-VP

Về việc tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 19/05/2021

Ngày có hiệu lực: 19/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 926/SNN&PTNT-CNTY

Văn bản về phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 11/05/2021

Ngày có hiệu lực: 11/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 910/SNN&PTNT-VP

Phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-9 trên địa bàn tỉnh.

Ngày ban hành: 11/05/2021

Ngày có hiệu lực: 11/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch của sở 37/KH-SNN&PTNT

Kế hoạch Phòng chống dịch Covid-19 của Sở Nông nghiệp & PTNT

Ngày ban hành: 10/05/2021

Ngày có hiệu lực: 10/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 30/TB-SNN&PTNT

Thông báo Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngày ban hành: 07/05/2021

Ngày có hiệu lực: 07/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 41-QĐ/ĐU

Thành lập Tổ truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành: 07/05/2021

Ngày có hiệu lực: 07/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 887/SNN&PTNT-VP

V/v thực hiện cách ly xã hội Thành phố Vĩnh Yên và tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 07/05/2021

Ngày có hiệu lực: 07/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo của Sở 180/BC-SNN&PTNT

Báo cáo Tình hình triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh covid -19 (Tính đến 14h00 ngày 05/5/2021)

Ngày ban hành: 05/05/2021

Ngày có hiệu lực: 05/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 836/SNN&PTNT-VP

Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 04/05/2021

Ngày có hiệu lực: 04/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực