Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 969 văn bản

Công văn 212/SNN&PTNT-TT&BVTV

Công văn số 212/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022

Ngày ban hành: 27/01/2022

Ngày có hiệu lực: 27/01/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 4/TB-SNN&PTNT

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022

Ngày ban hành: 25/01/2022

Ngày có hiệu lực: 25/01/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 9/SNN&PTNT-TT&BVTV

Công văn 9/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022

Ngày ban hành: 04/01/2022

Ngày có hiệu lực: 04/01/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 90/TB-HĐTTVC

Thông báo Kết quả khảo thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021

Ngày ban hành: 07/12/2021

Ngày có hiệu lực: 07/12/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 87/TB-SNN&PTNT

Thông báo tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy số 01/2021-HA

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 86/TB-SNN&PTNT

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 122/2021QL, 123/2021QL ngày 22/11/2021 của Công ty TNHH Một thành viên Quế Lâm Phương Bắc.

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 85/TB-SNN&PTNT

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 226/2021-BIOTECH, 227/2021-BIOTECH

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 2708/SNN&PTNT-VP

V/v triển khai thực hiện 10 nội dung Vĩnh phúc triển khai đề thích ứng an toàn theo 128 của Chính phủ

Ngày ban hành: 21/11/2021

Ngày có hiệu lực: 21/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 294/QĐ-SNN&PTNT

Quyết định số 294/QĐ-SNN&PTNT, Về việc thành lập Tổ giúp việc triển khai Đề án tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực

Ngày ban hành: 09/11/2021

Ngày có hiệu lực: 09/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 2520/SNN&PTNT-TT&BVTV

Công văn số 2520/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2021

Ngày ban hành: 02/11/2021

Ngày có hiệu lực: 02/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực