Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 952 văn bản

Thông báo 30/TB-SNN&PTNT

Thông báo Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngày ban hành: 07/05/2021

Ngày có hiệu lực: 07/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 41-QĐ/ĐU

Thành lập Tổ truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành: 07/05/2021

Ngày có hiệu lực: 07/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 887/SNN&PTNT-VP

V/v thực hiện cách ly xã hội Thành phố Vĩnh Yên và tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 07/05/2021

Ngày có hiệu lực: 07/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 836/SNN&PTNT-VP

Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 04/05/2021

Ngày có hiệu lực: 04/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 834/SNN&PTNT-VP

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành: 02/05/2021

Ngày có hiệu lực: 02/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 290/SNN&PTNT-TT&BVTV

Văn bản 290/SNN&PTNT-TT&BVTV, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021

Ngày ban hành: 24/02/2021

Ngày có hiệu lực: 24/02/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 234/SNN&PTNT-TT&BVTV

234/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v chủ động phòng chống sinh vật gây hại cây trồng dịp Tết Nguyên đán

Ngày ban hành: 05/02/2021

Ngày có hiệu lực: 05/02/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 15/QĐ-SNN&PTNT

Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021

Ngày ban hành: 14/01/2021

Ngày có hiệu lực: 14/01/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 64/SNN&PTNT-TT&BVTV

Công văn 64/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021

Ngày ban hành: 12/01/2021

Ngày có hiệu lực: 12/01/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 01/TB-SNN&PTNT

Thông báo 01/TB-SNN&PTNT, Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 05/01/2021

Ngày có hiệu lực: 05/01/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực