Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 952 văn bản

Quyết định 481/QĐ-SNN&PTNT

QĐ ban hành danh mục giống lúa chất lượng được hỗ trợ năm 2021

Ngày ban hành: 15/12/2020

Ngày có hiệu lực: 15/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 477/QĐ-SNN&PTNT

QĐ Ban hành Danh mục giống lúa được hỗ trợ năm 2021

Ngày ban hành: 15/12/2020

Ngày có hiệu lực: 15/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 378/BC-SNN&PTNT

Báo cáo 378/BC-SNN&PTNT, Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020,Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-2021

Ngày ban hành: 11/11/2020

Ngày có hiệu lực: 11/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1992/SNN&PTNT-TT&BVTV

Hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng và thời vụ năm 2021

Ngày ban hành: 10/11/2020

Ngày có hiệu lực: 10/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 365/BC-SNN&PTNT

Báo cáo số 365/BC-SNN&PTNT, Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Ngày ban hành: 05/11/2020

Ngày có hiệu lực: 05/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 384/QĐ-SNN&PTNT

Quyết định số 384/QĐ-SNN&PTNT, Thành lập các Tổ công tác về kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 03/11/2020

Ngày có hiệu lực: 03/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1941/SNN&PTNT-CNTY

Công văn số 1941/SNN&PTNT-CNTY, V/v tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP

Ngày ban hành: 03/11/2020

Ngày có hiệu lực: 03/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1689/SNN&PTNT-CNTY

1689/SNN&PTNT-CNTY, V/v chỉ đạo sản xuất chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật

Ngày ban hành: 23/09/2020

Ngày có hiệu lực: 23/09/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1590/SNN&PTNT-TT&BVTV

1590/SNN&PTNT-TT&BVTV, Chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông năm 2020

Ngày ban hành: 10/09/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

1590/SNN&PTNT-TT&BVTV, Chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông năm 2020

Ngày ban hành: 10/09/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực