Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 952 văn bản

Công văn 1539/SNN&PTNT-QLCL

Văn bản số 1539/SNN&PTNT-QLCL, Về việc xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm

Ngày ban hành: 03/09/2020

Ngày có hiệu lực: 03/09/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1514/SNN&PTNT-CNTY

Văn bản số 1514/SNN&PTNT-CNTY, V/v tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 28/08/2020

Ngày có hiệu lực: 28/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 723/STTTT-TTBCXB

V/v hưởng ứng triển lãm sách trực tuyến

Ngày ban hành: 25/08/2020

Ngày có hiệu lực: 25/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 266/BC-SNN&PTNT

BC số 266/BC-SNN&PTNT, Báo cáo Kết quả sản xuất vụ Đông năm 2019, Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2020

Ngày ban hành: 20/08/2020

Ngày có hiệu lực: 20/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1313/SNN&PTNT-CCTS

Công văn số 1313/SNN&PTNT-CCTS, V/v ứng phó mưa bão trong NTTS

Ngày ban hành: 31/07/2020

Ngày có hiệu lực: 31/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1307/SNN&PTNT-CNTY

Công văn 1307/SNN&PTNT-CNTY, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 30/07/2020

Ngày có hiệu lực: 30/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 303/QĐ-SNN&PTNT

Quyết định số 303/QĐ-SNN&PTNT, Thành lập các Tổ công tác chỉ đạo sản xuất; phòng, chống thiên tai; phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi;

Ngày ban hành: 07/07/2020

Ngày có hiệu lực: 07/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 1644/HDLN-KHĐT-NN&PTNT-KBNN

Hướng dẫn liên ngành số 1644/HDLN-KHĐT-NN&PTNT-KBNN, Hướng dẫn triển khai dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh

Ngày ban hành: 17/06/2020

Ngày có hiệu lực: 17/06/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 996/SNN&PTNT-VP

Công văn số 996/SNN&PTNT-VP, V/v cài đặt sử dụng ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh

Ngày ban hành: 09/06/2020

Ngày có hiệu lực: 09/06/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 992/SNN&PTNT-TT&BVTV

Công văn số 992/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2020

Ngày ban hành: 09/06/2020

Ngày có hiệu lực: 09/06/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực