Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 952 văn bản

Hướng dẫn của sở 1515/QĐ-CT

Quyết định số 1515/QĐ-CT ngày 4/5/2016, Về việc nghỉ hưu đối với ông Phùng Đắc Lĩnh.

Ngày ban hành: 04/05/2016

Ngày có hiệu lực: 04/05/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở 303/TTR-STC

Tờ trình số 303/TTR-STC ngày 28/04/2016, Phê duyệt phương án sử dụng vốn vay và trả nợ cho DA \" PT đô thị loại II ( TP Xanh VY) vận động vốn Ngân hàng PT Châu Á ( ADB)

Ngày ban hành: 28/04/2016

Ngày có hiệu lực: 28/04/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở 639/QĐ-UBND

Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 29/02/2016, Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 1) Dự án: Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc (giai đoạn 1) Công trình: Bãi tập kết bùn nạo vét, hạng mục bãi đổ thải Đồng Mong; Địa điểm: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 29/03/2016

Ngày có hiệu lực: 29/03/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở 1207/KH-BCĐ

Kế hoạch số 1207/KH-BCĐ ngày ngày 4/3/2016, KH triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2016

Ngày ban hành: 04/03/2016

Ngày có hiệu lực: 04/03/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở 192/SNN&PTNT-TT

Công văn số 192/SNN&PTNT-TT ngày 26/02/2016, Tăng cường chỉ đạo SX vụ ĐX 2015-2016

Ngày ban hành: 26/02/2016

Ngày có hiệu lực: 26/02/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở 504/QĐ-UBND

Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 15/02/2016, Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016- 2020

Ngày ban hành: 15/02/2016

Ngày có hiệu lực: 15/02/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở 03/KH-SNN&PTNT

Kê hoạch số 03/KH-SNN&PTNT ngày 29/01/2016, KH Công tác CCHC giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 29/01/2016

Ngày có hiệu lực: 29/01/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở 02/KH-SNN&PTNT

Kế hoạch số: 02/KH-SNN&PTNT của Sở NN&PTNT ngày 26/01/2016, Công tác cải cách hành chính năm 2016

Ngày ban hành: 26/01/2016

Ngày có hiệu lực: 26/01/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở 11/QĐ-HĐSK

Quyết định số 11/QĐ-HĐSK của Sở Nông nghiệp & PTNT ngày 13/01/2016, Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2015

Ngày ban hành: 13/01/2016

Ngày có hiệu lực: 13/01/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở số: 10/QĐ-TLLS

Quyết định số: 10/QĐ-TLLS của Công ty TNHHMTV Thủy lợi Liễn Sơn ngày 11/01/2016, Về việc thành lập Ban chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2016

Ngày ban hành: 11/01/2016

Ngày có hiệu lực: 11/01/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ