Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 188 văn bản

Thông tư 20/2021/TT-BNNPTNT

Thông tư số 20/2021/TT-BNNPTNT, Quy định hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

Ngày ban hành: 28/12/2021

Ngày có hiệu lực: 11/02/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT

Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT, ban hành Danh mục thuốc BVTV năm 2021

Ngày ban hành: 28/12/2021

Ngày có hiệu lực: 11/02/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT

Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT, quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 20/12/2021

Ngày có hiệu lực: 02/02/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT

Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT, Về trinh ban hành Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 20/12/2021

Ngày có hiệu lực: 03/02/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 240/QĐ-CN-GVN

Quyết định 240/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi (TT heo Bình Thắng)

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 8037/TB-BNN-TCTL

Thông báo Lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

Ngày ban hành: 29/11/2021

Ngày có hiệu lực: 29/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 408/QĐ-TY-DT

Quyết định về việc công nhận quy trình công nghệ xử lý lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày ban hành: 26/11/2021

Ngày có hiệu lực: 26/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản khác 00000

Thư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhân kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11) và 76 năm Thành lập ngành Lâm nghiệp cách mạng Việt Nam ( 01/12/1945-01/12/2021)

Ngày ban hành: 16/11/2021

Ngày có hiệu lực: 16/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 7705/CT-BNN-TCCB

Chỉ thị số 7705/CT-BNN-TCCB, phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ngày ban hành: 16/11/2021

Ngày có hiệu lực: 16/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2021/TT-BNNPTNT

Thông tư Hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 19/08/2021

Ngày có hiệu lực: 19/08/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực