Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 395 văn bản

Quyết định 2942/QĐ-CT

Về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT

Ngày ban hành: 27/11/2020

Ngày có hiệu lực: 27/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 282/BC-UBND

Báo cáo 282/BC-UBND, Thực trạng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 11/11/2020

Ngày có hiệu lực: 11/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 09/10/2020

Ngày có hiệu lực: 09/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2194/QĐ-CT

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nông nghiệp & PTNT

Ngày ban hành: 28/08/2020

Ngày có hiệu lực: 28/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2115/QĐ-CT

Quyết định 2115/QĐ-CT, Về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT

Ngày ban hành: 19/08/2020

Ngày có hiệu lực: 19/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 130/KH-UBND

Kế hoạch 130/KH-UBND, Triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị

Ngày ban hành: 29/07/2020

Ngày có hiệu lực: 29/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND, Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết SX và tiêu thụ sản phẩm NN trên địa bàn tỉnh VP

Ngày ban hành: 06/07/2020

Ngày có hiệu lực: 06/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1484/QĐ-UBND

Quyết định số 1484/QĐ-UBND, Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 23/06/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 98/KH-UBND

Kế hoạch số 98/KH-UBND, Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành: 12/06/2020

Ngày có hiệu lực: 12/06/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 5/CT-UBND

Chỉ thị số 5/CT-UBND, Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2020 (KÝ SỐ)

Ngày ban hành: 29/04/2020

Ngày có hiệu lực: 29/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực