Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 395 văn bản

Kế hoạch 17/KH-UBND

KH số 17/KH-UBND, đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh VP

Ngày ban hành: 30/01/2020

Ngày có hiệu lực: 30/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 19/QĐ-UBND

Quyết định số 19/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Ngày ban hành: 06/01/2020

Ngày có hiệu lực: 06/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 183/KH-UBND

KH 183/KH-UBND, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và phát triển Chính quyền điện tử tỉnh VP năm 2020

Ngày ban hành: 31/12/2019

Ngày có hiệu lực: 31/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 62/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND, Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020-2024

Ngày ban hành: 30/12/2019

Ngày có hiệu lực: 30/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 59/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ- UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 30/12/2019

Ngày có hiệu lực: 30/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 180/KH-UBND

Kế hoạch số 180/KH-UBND, Cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Ngày ban hành: 30/12/2019

Ngày có hiệu lực: 30/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch trên Sở 174/KH-UBND

Kế hoạch số 174/KH-UBND, Thực hiện các nội dung hỗ trợ Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Ngày ban hành: 19/12/2019

Ngày có hiệu lực: 19/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 3071/QĐ-UBND

Quyết định số 3071/QĐ-UBND, V/v Phê duyệt, ban hành Bổ sung Thiết kế - dự toán mẫu cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Rãnh B60 và B80 bằng gạch xây)

Ngày ban hành: 03/12/2019

Ngày có hiệu lực: 03/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 56/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND, ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (KÝ SỐ)

Ngày ban hành: 02/12/2019

Ngày có hiệu lực: 02/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 56/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND, ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 02/12/2019

Ngày có hiệu lực: 02/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực