Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 395 văn bản

Hướng dẫn trên sở Số: 7906/UBND-VX3

Văn bản số: 7906/UBND-VX3 ngày 14 tháng 12 năm 2015, Về việc hướng dẫn đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2016.

Ngày ban hành: 14/12/2015

Ngày có hiệu lực: 14/12/2015

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở Số: 7895/UBND-NN1

Văn bản số 7895/UBND-NN1 ngày 14 tháng 12 năm 2015, Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày ban hành: 14/12/2015

Ngày có hiệu lực: 14/12/2015

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở 753/KH-UBND

Kế hoạch số 753/KH-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh về việc Tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Mùi năm 2015

Ngày ban hành: 05/02/2015

Ngày có hiệu lực: 05/02/2015

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở Số: 937/HDLS/NN&PTNT-TC- KH&ĐT-KH&CN

Hướng dẫn Số: 937/HDLS/NN&PTNT -TC- KH&ĐT-KH&CN, Ngày 07 tháng 11 năm 2012 Thực hiện cơ chế, đầu tư hỗ trợ phát triển giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Vĩnh phúc giai đoạn 2012-2015

Ngày ban hành: 07/11/2014

Ngày có hiệu lực: 07/11/2014

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở Số: 936/HDLS/NN&PTNT-TC- KH&ĐT-KH&CN

Hướng dẫn Số: 936/HDLS/NN&PTNT -TC- KH&ĐT-KH&CN, Ngày 07 tháng 11 năm 2012 Thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển trồng trọt sản xuất hàng hóa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 – 2015

Ngày ban hành: 07/11/2014

Ngày có hiệu lực: 07/11/2014

Tình trạng hiệu lực: Không rõ