Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 150 văn bản

Công văn 636/STNMT-QLMT

V/v hướng dẫn thực hiện các thủ tục về môi trường đối với dự án đầu tư công

Ngày ban hành: 11/03/2022

Ngày có hiệu lực: 11/03/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 326/SCT-QLTM&HTQT

V/v thông tin về tình hình xuất nhập khẩu trên địa ban tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 07/03/2022

Ngày có hiệu lực: 07/03/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 05/TB-SNV

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức tỉnh Vĩnh Phúc (vòng 1)./.

Ngày ban hành: 16/02/2022

Ngày có hiệu lực: 16/02/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 2191/SCT-QLMT&HTQT

V/v tạm dừng đưa hàng hóa nông, lâm, thủy hải sản ra xuất khẩu tại các cửa khẩu, lối mở biên giới tỉnh Quảng Ninh

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày có hiệu lực: 30/12/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 4387/SCT-XNK

V/v xuất nhập hàng hoá nông, lâm, thuỷ hải sản sang thị trường Trung Quốc

Ngày ban hành: 22/12/2021

Ngày có hiệu lực: 22/12/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 2071/STTTT-TTBCXB

Công văn số 2071/STTTT-TTBCXB, V/v triển khai các nhiệm vụ truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới

Ngày ban hành: 23/11/2021

Ngày có hiệu lực: 23/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Bản tin 2076/BT-STTTT

BẢN TIN: Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 23/11/2021)

Ngày ban hành: 23/11/2021

Ngày có hiệu lực: 23/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1230/STTTT-TTBCXB

V/v tuyên truyền một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 02/08/2021

Ngày có hiệu lực: 02/08/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 891/STTTT-TTBCXB

V/v thực hiện tuyên truyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 19/06/2021

Ngày có hiệu lực: 19/06/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 608/STTTT-TTBCXB

V/v tăng cường công tác tuyên truyền và bảo đảm thông tin liên lạc cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngày ban hành: 20/05/2021

Ngày có hiệu lực: 20/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực