Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 29 văn bản

Thông báo 0000

Thông báo và dự báo khí hậu số tháng 12/2021

Ngày ban hành: 31/12/2021

Ngày có hiệu lực: 31/12/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 0000

Thông báo và dự báo khí hậu mùa XI,XII,I năm 2021/2022

Ngày ban hành: 01/10/2021

Ngày có hiệu lực: 01/10/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 600/TNNQG-QT

Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mùa mưa năm 2021

Ngày ban hành: 13/09/2021

Ngày có hiệu lực: 13/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 576/TNNQG-QT

Dự báo va cảnh báo tài nguyên nước tháng 9/2021

Ngày ban hành: 06/09/2021

Ngày có hiệu lực: 06/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo Thông báo và dự báo khí hậu mùa XII, I, II năm 2020/2021

Thông báo và dự báo khí hậu mùa XII, I, II năm 2020/2021

Ngày ban hành: 01/12/2020

Ngày có hiệu lực: 01/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 0000

Thông báo và dự báo khí hậu mùa X, XI, XII năm 2020

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày có hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 592/CBTTNS-TN

Công văn 592/CBTTNS-TN, Thông tin thị trường nông sản định kỳ, số tháng 7/2020

Ngày ban hành: 03/08/2020

Ngày có hiệu lực: 03/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 00000

Thông báo và dự báo khí hậu mùa VIII,IX,X năm 2020

Ngày ban hành: 30/07/2020

Ngày có hiệu lực: 30/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 3128/BCT-XNK

Công văn 3128/BCT-XNK, V/v xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt - Trung

Ngày ban hành: 04/05/2020

Ngày có hiệu lực: 04/05/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 156/QĐ-BYT

Quyết định 156/QĐ-BYT, về việc ban hành kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona

Ngày ban hành: 20/01/2020

Ngày có hiệu lực: 20/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực