Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 49 văn bản

Nghị Quyết 67/NQ-HĐND

Nghị quyết số 67/NQ-HĐND, về việc ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022

Ngày ban hành: 21/12/2021

Ngày có hiệu lực: 21/12/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị Quyết 21/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND, về việc bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh

Ngày ban hành: 21/12/2021

Ngày có hiệu lực: 21/12/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị Quyết 19/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND, về Quy định mức trợ giúp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 21/12/2021

Ngày có hiệu lực: 01/01/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị Quyết 18/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND, về Quy định mức trợ giúp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 21/12/2021

Ngày có hiệu lực: 01/01/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị Quyết 17/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND, về Quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc; chính sách đối với học sinh tham gia đội tuyển, chuyên gia, giáo viên tham gia bồi dưỡng đội dự tuyển làm nguồn, đội tuyển chính thức của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, khu vực, quốc tế giai đoạn 2022 - 2025

Ngày ban hành: 21/12/2021

Ngày có hiệu lực: 01/01/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị Quyết 16/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND, về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai 2022-2025

Ngày ban hành: 21/12/2021

Ngày có hiệu lực: 01/01/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 09/20202/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 và Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016

Ngày ban hành: 14/12/2020

Ngày có hiệu lực: 14/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND, về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 17/07/2020

Ngày có hiệu lực: 01/01/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 88/NQ-HĐND

Nghị quyết số 88/NQ-HĐND, về việc sửa đổi Điều 1, Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí đóng góp của người dân sử dụng nước thuộc Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng Thế giới

Ngày ban hành: 11/12/2019

Ngày có hiệu lực: 11/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 83/NQ-HĐND

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND, về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Thu hồi lại danh mục một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại các Nghị quyết HĐND tỉnh nhưng đến nay đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Ngày ban hành: 11/12/2019

Ngày có hiệu lực: 11/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực