Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 27 văn bản

Văn bản hành chính 746/UBND-NN&PTNT

Văn bản hành chính 746/UBND-NN&PTNT

Ngày ban hành: 13/06/2016

Ngày có hiệu lực: 13/06/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 871/UBND-PNN&PTNT

Văn bản hành chính 871/UBND-PNN&PTNT

Ngày ban hành: 09/06/2016

Ngày có hiệu lực: 09/06/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 901/UBND-NN&PTNT

Văn bản số 901/UBND-NN&PTNT ngày 06/07/2016, về việc Thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT về quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

Ngày ban hành: 07/06/2016

Ngày có hiệu lực: 07/06/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 707/UBND-KT

Văn bản số 707/UBND-KT ngày 25/5/2016, về việc Kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu trên địa bàn thành phố

Ngày ban hành: 25/05/2016

Ngày có hiệu lực: 25/05/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 358/UBND-NN&PTNT

Văn bản hành chính 358/UBND-NN&PTNT

Ngày ban hành: 18/05/2016

Ngày có hiệu lực: 18/05/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 347/UBND-NN&PTNT

Công văn số 347/UBND-NN&PTNT của UBND huyện Tam Dương ngày 28/3/2016, Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 28/03/2016

Ngày có hiệu lực: 28/03/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 396/UBND-BQLDA

Văn bản hành chính 396/UBND-BQLDA

Ngày ban hành: 21/03/2016

Ngày có hiệu lực: 21/03/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 229/UBND-NN&PTNT

Văn bản hành chính 229/UBND-NN&PTNT

Ngày ban hành: 16/03/2016

Ngày có hiệu lực: 16/03/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 01/BCĐ

Văn bản số 01/BCĐ của BCĐ diệt chuột huyện Sông Lô ngày 10/03/2016, Phân công nhiệm vụ các đ/c thành viên BCĐ diệt chuột năm 2016

Ngày ban hành: 10/03/2016

Ngày có hiệu lực: 10/03/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 259/UBND-NN&PTNT

Công văn số 259/UBND-NN&PTNT của UBND huyện Tam Dương V/v Tăng cường chỉ đạo SX vụ ĐXuân 2015-2016

Ngày ban hành: 07/03/2016

Ngày có hiệu lực: 07/03/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực