Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 11 văn bản

Công văn 3749/BVTV-QLT

Công văn số 3749/BVTV-QLT, V/v Sử dụng tạm thời thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô

Ngày ban hành: 27/12/2019

Ngày có hiệu lực: 27/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1664/BVTV-KD

Tăng cường công tác kiểm dịch thực vật đối với quả tươi xuất khẩu

Ngày ban hành: 02/07/2019

Ngày có hiệu lực: 02/07/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản khác 3582/BVTV-ATTPMT

Hướng dẫn thực hiện kiểm tra đối với lô hàng thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

Ngày ban hành: 20/12/2018

Ngày có hiệu lực: 20/12/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 2049/BVTV-TV

Ban hành quy trình kỹ thuật phòng, chống bệnh bạc lá lúa

Ngày ban hành: 01/09/2017

Ngày có hiệu lực: 01/09/2017

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Văn bản hành chính 1857/BVTV-TV

Bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Hè Thu, Mùa 2017

Ngày ban hành: 15/08/2017

Ngày có hiệu lực: 15/08/2017

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Văn bản hành chính 1162/BVTV-QLSVGHR

Văn bản số 1162/BVTV-QLSVGHR ngày 28/6/2016, về việc Ban hành quy trình kỹ thuật quản lý bệnh đốm nâu hại thanh long

Ngày ban hành: 28/06/2016

Ngày có hiệu lực: 28/06/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 1161/BVTV-QLSVGHR

Văn bản số 1161/BVTV-QLSVGHR ngày 28/6/2016, về việc Ban hành quy trình kỹ thuật quản lý bệnh chổi rồng hại nhãn

Ngày ban hành: 28/06/2016

Ngày có hiệu lực: 28/06/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 804/CĐ-BVTV

Công điện số 804/CĐ-BVTV ngày 13/5/2016, Công điện về tiếp tục phòng chống rầy hại lúa cuối vụ ĐX 2016 tại các tỉnh phía Bắc

Ngày ban hành: 13/05/2016

Ngày có hiệu lực: 13/05/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 671/BVTV-TV

Công văn số 671/BVTV-TV ngày 22/4/2016, Tăng cường theo dõi và phòng, chống sinh vật gây hại lúa cuối vụ ĐX 2016 ở phía Bắc

Ngày ban hành: 22/04/2016

Ngày có hiệu lực: 22/04/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn trên Sở Số: 5/BVTV-TV

Công văn Số: 5/BVTV-TV của Cục Bảo vệ thực vật ngày 04/01/2016, Về việc tăng cường công tác bảo vệ thực vật trong điều kiện thời tiết bất thuận

Ngày ban hành: 04/01/2016

Ngày có hiệu lực: 04/01/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực