Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 4 văn bản

Công điện 04/CĐ-PCTT

Công điện số 04/CĐ-PCTT ngày 12/10/2021 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 12/10/2021

Ngày có hiệu lực: 12/10/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 1063/CĐ-TTg

Công điện về phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ Tướng Chính Phủ

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày có hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 150/CĐ-TCTL-QLCT

V/v chuẩn bị lấy nước đợt 2 chuẩn bị gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2020-2021

Ngày ban hành: 22/01/2021

Ngày có hiệu lực: 22/01/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 169/CĐ-BNN-TY

Công điện 169/CĐ-BNN-TY, Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới.

Ngày ban hành: 11/01/2021

Ngày có hiệu lực: 11/01/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực