Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 483 văn bản

Quyết định 240/QĐ-CN-GVN

Quyết định 240/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi (TT heo Bình Thắng)

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 238/QĐ-CN-GVN

Quyết định 238/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận 05 tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi (TT GCTP)

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 235/QĐ-CN-GVN

Quyết định số 235/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 234/QĐ-CN-GVN

Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi Cty Phùng Dầu Sơn

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 233/QĐ-CN-GVN

Quyết định 233/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi Cty Phùng Dầu Sơn

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 232/QĐ-CN-GVN

Quyết định 232/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi Cty Cao Khanh

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 3251/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục các nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 29/11/2021

Ngày có hiệu lực: 29/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 408/QĐ-TY-DT

Quyết định về việc công nhận quy trình công nghệ xử lý lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày ban hành: 26/11/2021

Ngày có hiệu lực: 26/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 299/QĐ-SNN&PTNT

Quyết định số 299/QĐ-SNN&PTNT, Về việc thành lập Ban Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển thi tuyển công chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Ngày ban hành: 24/11/2021

Ngày có hiệu lực: 24/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 3198/QĐ-CT

Quyết định số 3198/QĐ-CT, Về việc công bố 01 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý doanh nghiệp và phê duyệt 05 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 23/11/2021

Ngày có hiệu lực: 23/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực