Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 106 văn bản

Thông tư 20/2021/TT-BNNPTNT

Thông tư số 20/2021/TT-BNNPTNT, Quy định hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

Ngày ban hành: 28/12/2021

Ngày có hiệu lực: 11/02/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT

Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT, ban hành Danh mục thuốc BVTV năm 2021

Ngày ban hành: 28/12/2021

Ngày có hiệu lực: 11/02/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT

Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT, quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 20/12/2021

Ngày có hiệu lực: 02/02/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT

Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT, Về trinh ban hành Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 20/12/2021

Ngày có hiệu lực: 03/02/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT

Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT, Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày ban hành: 20/09/2021

Ngày có hiệu lực: 20/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2021/TT-BNNPTNT

Thông tư Hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 19/08/2021

Ngày có hiệu lực: 19/08/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT

Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT, ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 28/12/2020

Ngày có hiệu lực: 28/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2020/TT/BNNPTNT

10/2020/TT/BNNPTNT, v/v ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại VN

Ngày ban hành: 09/09/2020

Ngày có hiệu lực: 09/09/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT, Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT, Quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực