Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 41 văn bản

Kế hoạch của sở 78/KH-SNN&PTNT

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Ngày ban hành: 15/10/2021

Ngày có hiệu lực: 15/10/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch của sở 73/KH-SNN&PTNT

Kế hoạch số: 73/KH-SNN&PTNT, Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống dịch, giữ vững vùng xanh chiến thắng đại dịch Covid-19”

Ngày ban hành: 20/09/2021

Ngày có hiệu lực: 20/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch của sở 37/KH-SNN&PTNT

Kế hoạch Phòng chống dịch Covid-19 của Sở Nông nghiệp & PTNT

Ngày ban hành: 10/05/2021

Ngày có hiệu lực: 10/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch của sở 2/KH-SNN&PTNT

kế hoạch số 2/KH-SNN&PTNT, Công tác cải cách hành chính năm 2020

Ngày ban hành: 17/01/2020

Ngày có hiệu lực: 17/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch của sở 1/KH-SNN&PTNT

Kế hoạch số 1/KH-SNN&PTNT, Triển khai, thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư khóa XII và Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới

Ngày ban hành: 13/01/2020

Ngày có hiệu lực: 13/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch của sở 61/KH-SNN&PTNT

Kế hoạch số 61/KH-SNN&PTNT, Về tổ chức triển khai thi hành luật Thi hành án hình sự

Ngày ban hành: 16/10/2019

Ngày có hiệu lực: 16/10/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch của sở 38/KH-SNN&PTNT

KH hành động giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho SX nông, LN, thủy sản đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019

Ngày ban hành: 24/05/2019

Ngày có hiệu lực: 24/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch của sở 37/KH-SNN&PTNT

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Chăn nuôi

Ngày ban hành: 17/05/2019

Ngày có hiệu lực: 17/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch của sở 34/KH-SNN&PTNT

Kế hoạch tuyển chọn cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2021

Ngày ban hành: 15/05/2019

Ngày có hiệu lực: 15/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch của sở 31/KH-SNN&PTNT

KH tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch & VSMTNT năm 2019

Ngày ban hành: 25/04/2019

Ngày có hiệu lực: 25/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực