Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 24 văn bản

Báo cáo của Sở 180/BC-SNN&PTNT

Báo cáo Tình hình triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh covid -19 (Tính đến 14h00 ngày 05/5/2021)

Ngày ban hành: 05/05/2021

Ngày có hiệu lực: 05/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo của Sở 41/BC-SNN&PTNT

Báo cáo số 41/BC-SNN&PTNT ngày 23/3/2016, BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2016

Ngày ban hành: 23/03/2016

Ngày có hiệu lực: 23/03/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Báo cáo của Sở 18/BC-SNN&PTNT

Báo cáo số 18/BC-SNN&PTNT ngày 22/02/2016, Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2016

Ngày ban hành: 22/02/2016

Ngày có hiệu lực: 22/02/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Báo cáo của Sở 09/BC-SNN&PTNT

Báo cáo số 09/BC-SNN&PTNT ngày 21/01/2016, BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2016

Ngày ban hành: 21/01/2016

Ngày có hiệu lực: 21/01/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Báo cáo của Sở Số: 229/BC-SNN&PTNT

Báo cáo số: 229/BC-SNN&PTNT ngày 03/12/2015, Tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015.

Ngày ban hành: 03/12/2015

Ngày có hiệu lực: 03/12/2015

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Báo cáo của Sở Số: 217/BC-SNN&PTNT

Báo cáo số: 217/BC-SNN&PTNT ngày 20 tháng 11 năm 2015, Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (Từ 01/6/2006 đến 31/8/2015)

Ngày ban hành: 20/11/2015

Ngày có hiệu lực: 20/11/2015

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Báo cáo của Sở Số: 209/BC-SNN&PTNT

Báo cáo số:209/BC-SNN&PTNT ngày 11 tháng 11 năm 2015, Tổng kết vụ Đông Xuân 2014-2015 Kế hoạch săn xuất vụ Đông Xuân 2015-2016

Ngày ban hành: 11/11/2015

Ngày có hiệu lực: 11/11/2015

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Báo cáo của Sở Số: 195/BC-SNN&PTNT

Báo cáo số:195/BC-SNN&PTNT ngày 21 tháng 10 năm 2015, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015

Ngày ban hành: 21/10/2015

Ngày có hiệu lực: 21/10/2015

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Báo cáo của Sở 125/BC-SNN&PTNT

Báo cáo số 125/BC-SNN&PTNT ngày 22/7/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015

Ngày ban hành: 22/07/2015

Ngày có hiệu lực: 22/07/2015

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Báo cáo của Sở 55/BC-SNN&PTNT

Báo cáo số 55/BC-SNN&PTNT ngày 22/5/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2015

Ngày ban hành: 22/05/2015

Ngày có hiệu lực: 22/05/2015

Tình trạng hiệu lực: Không rõ