Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 141 văn bản

Công văn HC Sở 422/SNN&PTNT-CNTY

V/v phối hợp tuyên truyền trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày ban hành: 18/03/2019

Ngày có hiệu lực: 18/03/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 387/SNN&PTNT-TT&BVTV

Tăng cường chỉ đạo SX vụ Đông Xuân 2018-2019

Ngày ban hành: 13/03/2019

Ngày có hiệu lực: 13/03/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 120/STTTTT-TTBCXB

Tuyên truyền thực hiện công điện số 160 của TTCP; tăng cường giải pháp đảm bảo môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường; Thành hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Ngày ban hành: 01/03/2019

Ngày có hiệu lực: 01/03/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 286/SNN&PTNT-TT&BVTV

Về việc chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019

Ngày ban hành: 27/02/2019

Ngày có hiệu lực: 27/02/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 284/SNN&PTNT-CNTY

V/v biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi

Ngày ban hành: 27/02/2019

Ngày có hiệu lực: 27/02/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 227/SNN&PTNT-TT&BVTV

Tiếp tục chỉ đạo SX vụ Đông Xuân 2018-2019

Ngày ban hành: 19/02/2019

Ngày có hiệu lực: 19/02/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 91/STTTT-TTBCXB

Tuyên truyền ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán tiêu thụ động vật nhập lậu từ nước ngoài và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019

Ngày ban hành: 15/02/2019

Ngày có hiệu lực: 15/02/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 200/SNN&PTNT-TT&BVTV

Tăng cường chỉ đạo SX vụ Đông Xuân 2018-2019

Ngày ban hành: 13/02/2019

Ngày có hiệu lực: 13/02/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 130/SNN&PTNT-TT&BVTV

V/v theo dõi và phòng chống sinh vật gây hại cây trồng dịp Tết Nguyên đán

Ngày ban hành: 21/01/2019

Ngày có hiệu lực: 21/01/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 38 /SNN&PTNT-TT&BVTV

V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019

Ngày ban hành: 07/01/2019

Ngày có hiệu lực: 07/01/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực