Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 141 văn bản

Công văn HC Sở 786/SNN&PTNT-TT&BVTV

V/v tăng cường phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa năm 2018

Ngày ban hành: 28/05/2018

Ngày có hiệu lực: 28/05/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 733/SNN&PTNT-CNTY

V/v Phòng, chống nắng nóng cho đàn vật nuôi

Ngày ban hành: 21/05/2018

Ngày có hiệu lực: 21/05/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 919/SNN&PTNT-VP

Văn bản số 919/SNN&PTNT-VP ngày 27/7/2016, V/v Phân công lịch trực cơn bão số 1

Ngày ban hành: 27/07/2016

Ngày có hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 471/SNN&PTNT-VP

Văn bản số 471/SNN&PTNT-VP ngày 28/4/2016, V/v Phân công lãnh đạo Sở trực trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2016

Ngày ban hành: 28/04/2016

Ngày có hiệu lực: 28/04/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 424/SNN&PTNT-QLCL

Công văn số 424/SNN&PTNT-QLCL ngày 19/4/2016, V/v Tăng cường kiểm tra, giám sát ATTP

Ngày ban hành: 19/04/2016

Ngày có hiệu lực: 19/04/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 390/SNN&PTNT-KH

Văn bản số 390/SNN&PTNT-KH ngày 11/4/2016, XD danh mục các khoản viện trợ PCPNN để kêu gọi tài trợ

Ngày ban hành: 11/04/2016

Ngày có hiệu lực: 11/04/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 387/SNN&PTNT-TCCB

Văn bản số 387/SNN&PTNT-TCCB ngày 11/4/2016, Thực hiện chế độ chính sách 6 tháng đầu năm 2016

Ngày ban hành: 11/04/2016

Ngày có hiệu lực: 11/04/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 316/SNN&PTNT-TTNN&PTNT

Công văn số 316/SNN&PTNT-TTNN&PTNT ngày 28/3/2016, V/v Đổi mật khẩu để bảo đảm an toàn thông tin

Ngày ban hành: 28/03/2016

Ngày có hiệu lực: 28/03/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 247/SNN&PTNT-KNKN

Công văn số 247/SNN&PTNT-KNKN ngày 15/3/2016, Đăng ký đề tài khoa học CN, MT năm 2017

Ngày ban hành: 15/03/2016

Ngày có hiệu lực: 15/03/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 240/SNN&PTNT-KH

Văn bản số 240/SNN&PTNT-KH ngày 14/03/2016, Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2016 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2016

Ngày ban hành: 14/03/2016

Ngày có hiệu lực: 14/03/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực