Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 141 văn bản

Công văn HC Sở 05/CTHĐ-SNN&PTNT

Chương trình hành động số 05/CTHĐ-SNN&PTNT ngày 10/03/2016, Chương trình hành động Ngành NN & PTNT thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng

Ngày ban hành: 10/03/2016

Ngày có hiệu lực: 10/03/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 177/SNN&PTNT-KH

Công văn số 177/SNN&PTNT-KH ngày 19/02/2016, V/v Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các DA đầu tư mới giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 19/02/2016

Ngày có hiệu lực: 19/02/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 177/SNN&PTNT-KH

Công văn số 177/SNN&PTNT-KH ngày 19/02/2016, V/v Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các DA đầu tư mới giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 19/02/2016

Ngày có hiệu lực: 19/02/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 165/SNN&PTNT-TTKNKN

Công văn số 165/SNN&PTNT-TTKNKN ngày 15/02/2016, Về việc tiếp tục chỉ đạo sản xuất 2015-2016

Ngày ban hành: 15/02/2016

Ngày có hiệu lực: 15/02/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 163/SNN&PTNT-TT

Công văn số 163/SNN&PTNT-TT ngày 10/02/2016, Về việc tăng cường chỉ đạo chống nóng cho mạ Xuân muộn

Ngày ban hành: 10/02/2016

Ngày có hiệu lực: 10/02/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 159/SNN&PTNT-TCCB

Công văn số 159/SNN&PTNT-TCCB ngày 04/02/2016, Về việc Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành NN & PTNT năm 2016

Ngày ban hành: 04/02/2016

Ngày có hiệu lực: 04/02/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 158/SNN&PTNT-VP

Văn bản số 158/SNN&PTNT-VP ngày 04/02/2016, Về việc phân công lãnh đạo Sở trực Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Ngày ban hành: 04/02/2016

Ngày có hiệu lực: 04/02/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở số: 111/SNN&PTNT-CN

Công văn số: 111/SNN&PTNT-CN của Sở NN&PTNT ngày 26/01/2016, Về việc tăng cường phòng chống rét cho vật nuôi, thủy sản

Ngày ban hành: 26/01/2016

Ngày có hiệu lực: 26/01/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở số: 92/SNN&PTNT-VP

Văn bản số: 92/SNN&PTNT-VP của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 22/01/2016, Về việc đảm bảo ANTT và báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Ngày ban hành: 22/01/2016

Ngày có hiệu lực: 22/01/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở số: 01/CTHD-SNN&PTNT

Chương trình hành động số: 01/CTHD-SNN&PTNT ngày 20/01/2016, Ngành Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính Phủ

Ngày ban hành: 20/01/2016

Ngày có hiệu lực: 20/01/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực