Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 74 văn bản

Chỉ thị 8711/CT-BNN-TY

Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân

Ngày ban hành: 11/12/2020

Ngày có hiệu lực: 11/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 7804/CT-BNN-KHCN

Chỉ thị 7804/CT-BNN-KHCN, về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp

Ngày ban hành: 10/11/2020

Ngày có hiệu lực: 10/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 26/CT-TTg

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020, Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, goái dục nghề nghiệp năm 2020

Ngày ban hành: 24/07/2020

Ngày có hiệu lực: 24/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 3110/CT-BNN-KH

Chỉ thị số 3110/CT-BNN-KH, về việc xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021 - 2025

Ngày ban hành: 08/05/2020

Ngày có hiệu lực: 08/05/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 5/CT-UBND

Chỉ thị số 5/CT-UBND, Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2020 (KÝ SỐ)

Ngày ban hành: 29/04/2020

Ngày có hiệu lực: 29/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 117/CT-BNN-BVTV

Chỉ Thị 117/CT-BNN-PTNT về tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ

Ngày ban hành: 07/01/2020

Ngày có hiệu lực: 07/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 9740/CT-BNN-VP

Chỉ thị số 9740/CT-BNN-VP của Bộ trưởng về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Ngày ban hành: 27/12/2019

Ngày có hiệu lực: 27/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 4962/CT-BNN-BVTV

Tăng cường công tác phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô

Ngày ban hành: 15/07/2019

Ngày có hiệu lực: 15/07/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 9864/CT-BNN-BVTV

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt

Ngày ban hành: 19/12/2018

Ngày có hiệu lực: 19/12/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực