Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 6 văn bản

Khác trên Sở 9307/KH-BNN-CBTTNS

Kế hoạch số 9307/KH-BNN-CBTTNS, Kế hoạch Phát triển thị trường và xúc tiến thương mại nông sản năm 2021

Ngày ban hành: 31/12/2020

Ngày có hiệu lực: 31/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Khác trên Sở 02/QCPH-VPUB-KL

Quy chế số 02/QCPH-VPUB-KL ngày 24/5/2016, Phối hợp giữa Văn phòng UBQG TKCN và Cục Kiểm lâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày ban hành: 24/05/2016

Ngày có hiệu lực: 24/05/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Khác trên Sở số: 393/UBND-NN5

Văn bản số: 393/UBND-NN5 ngày 16/01/2016, Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Ngày ban hành: 16/01/2016

Ngày có hiệu lực: 16/01/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Khác trên Sở 21/BC-UBND

Báo cáo số 21/BC-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh về việc Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng đất của nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh VP

Ngày ban hành: 15/04/2015

Ngày có hiệu lực: 15/04/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Khác trên Sở /03

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013)

Ngày ban hành: 28/11/2013

Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Khác trên Sở 586/CTHĐ-UBND

Chương trình hành động Số: 586/CTHĐ-UBND, Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Ngày ban hành: 04/03/2011

Ngày có hiệu lực: 04/03/2011

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực