Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 47 văn bản

Công điện 11/CĐ- VPTT hồi 7 giờ 00 ngày 12 tháng 9 năm 2018

Công Điện số 11/CĐ- VPTT hồi 7 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2018

Ngày ban hành: 12/09/2018

Ngày có hiệu lực: 12/09/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 10/CĐ- VPTT hồi 13 giờ ngày 11/9/2018

10/CĐ- VPTT hồi 13 giờ ngày 11/9/2018

Ngày ban hành: 11/09/2018

Ngày có hiệu lực: 11/09/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện Công điện số 09/CĐ - PCTT hồi 7 giờ 30 ngày 30/8/2018

Công điện số 09/CĐ - PCTT hồi 7 giờ 30 ngày 30/8/2018

Ngày ban hành: 30/08/2018

Ngày có hiệu lực: 30/08/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 11/CĐ-TCTL-QLCL

Công điện Về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt, ưungs do ảnh hưởng của cơn bão số 4 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung bộ ( Hồi 13 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2018)

Ngày ban hành: 16/08/2018

Ngày có hiệu lực: 16/08/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 09/CĐ-PCTT hồi 17 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2018

Công điện khẩn số: 09/CĐ-PCTT hồi 17 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2018

Ngày ban hành: 12/08/2018

Ngày có hiệu lực: 12/08/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 16/CĐ-PCTT

Công điện chủ động ứng phó với bão, mưa lũ

Ngày ban hành: 10/11/2017

Ngày có hiệu lực: 10/11/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 09/CĐ-TCTL-ATĐ

Công điện bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và tăng cường tiêu úng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ( Hồi 17h ngày 14/10/2017)

Ngày ban hành: 14/10/2017

Ngày có hiệu lực: 14/10/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 15/VP-PCTT

Công điện để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ, ngập úng

Ngày ban hành: 13/10/2017

Ngày có hiệu lực: 13/10/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 14/CĐ-VP.PCTT

Công điện chủ động đối phó với áp thấp

Ngày ban hành: 24/09/2017

Ngày có hiệu lực: 24/09/2017

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Công điện 13/CĐ-PCTT

Công điện khẩn chủ động đối phó với bão

Ngày ban hành: 14/09/2017

Ngày có hiệu lực: 14/09/2017

Tình trạng hiệu lực: Không rõ