Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 47 văn bản

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT

Công điện đề phòng ngập úng và bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi, đối phó với ảnh hưởng của cơn bão số 10 ( Hồi 16 giờ ngày 13/9/2017)

Ngày ban hành: 13/09/2017

Ngày có hiệu lực: 13/09/2017

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Công điện 12/CĐ-VP.PCTT

Chủ động đối phó với cơn bão số 10

Ngày ban hành: 10/09/2017

Ngày có hiệu lực: 10/09/2017

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Công điện 03/CĐ-TCTL-QLCT

Công điện về bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng ngập úng ở khu vực Bắc Bộ ( Hồi 15h ngày 10/9/2017)

Ngày ban hành: 10/09/2017

Ngày có hiệu lực: 10/09/2017

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Công điện 11/CĐ-PCTT

Công điện chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày có hiệu lực: 31/08/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 02/CĐ-TCTL-QLCL

Công điện bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng ngập úng ở khu vực Bắc Bộ ( Hồi 11h ngày 27/8/2017)

Ngày ban hành: 27/08/2017

Ngày có hiệu lực: 27/08/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 10/CĐ-PCTT

Công điện chủ động ứng phó với cơn bão số 7

Ngày ban hành: 26/08/2017

Ngày có hiệu lực: 26/08/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 09/CĐ-PCTT

Công điện số 09 về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 7

Ngày ban hành: 26/08/2017

Ngày có hiệu lực: 26/08/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 07/CĐ-TCTL-QLCT

Công điện đề phòng ngập úng và bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi đối với ảnh hưởng của cơn bão số 4 ( Hồi 9h ngày 24/7/2017)

Ngày ban hành: 24/07/2017

Ngày có hiệu lực: 24/07/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 07/CĐ-PCTT

Công điện chủ động ứng phó với cơn bão số 4

Ngày ban hành: 24/07/2017

Ngày có hiệu lực: 24/07/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 06/CĐ-PCTT

Công điện chủ động ứng phó với ATNĐ

Ngày ban hành: 22/07/2017

Ngày có hiệu lực: 22/07/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực