Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 47 văn bản

Công điện 05/CĐ-PCTT

Triển khai thực hiện một số nội dung để chủ động ứng phó với bão

Ngày ban hành: 15/07/2017

Ngày có hiệu lực: 15/07/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 04/CĐ-PCTT

Công điện số 04/CĐ-PCTT hồi 19 giờ 30 ngày 14/7/2017

Ngày ban hành: 15/07/2017

Ngày có hiệu lực: 15/07/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 03/CĐ-PCTT

Công điện về chủ động ứng phó mưa lũ

Ngày ban hành: 12/07/2017

Ngày có hiệu lực: 12/07/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 02/CĐ-PCTT

Công điện triển khai thực hiện một số nội dung

Ngày ban hành: 08/07/2017

Ngày có hiệu lực: 08/07/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 03/CĐ-VPTT

Công điện số 03/CĐ-VPTT của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc hồi 16h00 ngày 26/7/2016, Công điện triển khai một số nhiệm vụ ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 1

Ngày ban hành: 26/07/2016

Ngày có hiệu lực: 26/07/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 804/CĐ-BVTV

Công điện số 804/CĐ-BVTV ngày 13/5/2016, Công điện về tiếp tục phòng chống rầy hại lúa cuối vụ ĐX 2016 tại các tỉnh phía Bắc

Ngày ban hành: 13/05/2016

Ngày có hiệu lực: 13/05/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 04/CĐ-PCTT

Công điện số 04/CĐ-PCTT ngày 03/8/2015 của ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh yêu cầu chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết

Ngày ban hành: 03/08/2015

Ngày có hiệu lực: 04/08/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 03/CĐ-PCTT

Công điện số 03/CĐ-PCTT ngày 31/7/2015 của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách

Ngày ban hành: 31/07/2015

Ngày có hiệu lực: 31/07/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 02/CĐ-CLB

Công điện số 02/CĐ-CLB ngày 23/6/2015 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai một số nội dung để chủ động ứng phó với bão, lũ

Ngày ban hành: 23/06/2015

Ngày có hiệu lực: 23/06/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 01/CĐ-CLB

Công điện số 01/CĐ-CLB ngày 21/6/2015 của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 21/06/2015

Ngày có hiệu lực: 21/06/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực