Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 97 văn bản

Báo cáo 378/BC-SNN&PTNT

Báo cáo 378/BC-SNN&PTNT, Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020,Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-2021

Ngày ban hành: 11/11/2020

Ngày có hiệu lực: 11/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 282/BC-UBND

Báo cáo 282/BC-UBND, Thực trạng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 11/11/2020

Ngày có hiệu lực: 11/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 365/BC-SNN&PTNT

Báo cáo số 365/BC-SNN&PTNT, Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Ngày ban hành: 05/11/2020

Ngày có hiệu lực: 05/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 49/BC-CCTT&BVTV

Báo cáo tổng kết công tác bảo vệ thực vật vụ Mùa năm 2020

Ngày ban hành: 14/10/2020

Ngày có hiệu lực: 14/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 266/BC-SNN&PTNT

BC số 266/BC-SNN&PTNT, Báo cáo Kết quả sản xuất vụ Đông năm 2019, Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2020

Ngày ban hành: 20/08/2020

Ngày có hiệu lực: 20/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 234/CTK

Báo cáo số 234/CTK, về tình hình KTXH tỉnh VP tháng 5 và 5 tháng 5 năm 2020

Ngày ban hành: 25/05/2020

Ngày có hiệu lực: 25/05/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 135/BC-SNN&PTNT

Báo cáo 135/BC-SNN&PTNT, Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020; Kết quả sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019; Kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020

Ngày ban hành: 18/05/2020

Ngày có hiệu lực: 18/05/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 2719/BC-BNN-KTHT

Báo cáo số 2719/BC-BNN-KTHT, sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020”

Ngày ban hành: 20/04/2020

Ngày có hiệu lực: 20/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 33/BC-KTHT-HTTT

Báo cáo 33/BC-KTHT-HTTT, Sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 6355/KH-BNN-KTHT ngày 17/8/2018 về phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản

Ngày ban hành: 17/04/2020

Ngày có hiệu lực: 17/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 140/CTK

Báo cáo 140/CTK tình hình KTXH quý 1

Ngày ban hành: 30/03/2020

Ngày có hiệu lực: 30/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực