Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 230 văn bản

Văn bản hành chính 01/PA-CCTT&BVTV

Phương án Bảo vệ thực vật vụ Mùa, vụ Đông năm 2020

Ngày ban hành: 19/05/2020

Ngày có hiệu lực: 19/05/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 7632/UBND-KSTT

Công văn số 7632/UBND-KSTT, V/v giải quyết thủ tục hành chính

Ngày ban hành: 26/09/2019

Ngày có hiệu lực: 26/09/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 557/KTHT-CĐ

Chứng nhận, công bố hợp quy bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai

Ngày ban hành: 05/07/2019

Ngày có hiệu lực: 05/07/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 404/STTTT-TTBCXB

Tuyên truyền tăng cường đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa và cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành NN

Ngày ban hành: 20/06/2019

Ngày có hiệu lực: 20/06/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 3906/UBND-NN4

V/v tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii)

Ngày ban hành: 30/05/2019

Ngày có hiệu lực: 30/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 613/SNN&PTNT-TCCB

Văn bản số 613/SNN&PTNT-TCCB V/v Học tập chuyên đề năm 2019 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 18/04/2019

Ngày có hiệu lực: 18/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 221/STTTT-TTBCXB

Tuyên truyền Ngày sách Việt Nam lần thứ 6

Ngày ban hành: 17/04/2019

Ngày có hiệu lực: 17/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 533/SNN&PTNT-TT&BVTV

Tăng cường chỉ đạo SX, phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ ĐX 2018-2019

Ngày ban hành: 05/04/2019

Ngày có hiệu lực: 05/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 72/CCTL-QLCTTL

Thực hiện các biện pháp tưới tiết kiệm nước

Ngày ban hành: 02/04/2019

Ngày có hiệu lực: 02/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 45/HD-CCCN&TY

HD kiểm soát lợn, sản phẩm lợn vận chuyển qua chốt kiểm dịch tạm thời trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh VP

Ngày ban hành: 01/03/2019

Ngày có hiệu lực: 01/03/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực