Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 103 văn bản

Công văn 299/CCTT&BVTV-TT

299/CCTT&BVTV-TT, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất và phòng chống rét cho cây trồng vụ Đông Xuân 2020-2021

Ngày ban hành: 31/12/2020

Ngày có hiệu lực: 31/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 288/CCTT&BVTV-TT

V/v chỉ đạo thu hoạch vụ Đông 2020, sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021

Ngày ban hành: 15/12/2020

Ngày có hiệu lực: 15/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 9233/UBND-NN3

V/v thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021

Ngày ban hành: 08/12/2020

Ngày có hiệu lực: 08/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1992/SNN&PTNT-TT&BVTV

Hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng và thời vụ năm 2021

Ngày ban hành: 10/11/2020

Ngày có hiệu lực: 10/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1941/SNN&PTNT-CNTY

Công văn số 1941/SNN&PTNT-CNTY, V/v tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP

Ngày ban hành: 03/11/2020

Ngày có hiệu lực: 03/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 982/STTTT-TTBCXB

Công văn số 982/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền về Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam và Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ

Ngày ban hành: 02/11/2020

Ngày có hiệu lực: 02/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 855/STTTT-TTBCXB

V/v cung cấp chương trình phát thanh truyền thông về xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày ban hành: 02/10/2020

Ngày có hiệu lực: 02/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1689/SNN&PTNT-CNTY

1689/SNN&PTNT-CNTY, V/v chỉ đạo sản xuất chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật

Ngày ban hành: 23/09/2020

Ngày có hiệu lực: 23/09/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 804/STTTT-TTBCXB

804/STTTT-TTBCXB, V/v phát sóng chương trình phát thanh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến

Ngày ban hành: 15/09/2020

Ngày có hiệu lực: 15/09/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1590/SNN&PTNT-TT&BVTV

1590/SNN&PTNT-TT&BVTV, Chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông năm 2020

Ngày ban hành: 10/09/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực