Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 103 văn bản

1590/SNN&PTNT-TT&BVTV, Chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông năm 2020

Ngày ban hành: 10/09/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1539/SNN&PTNT-QLCL

Văn bản số 1539/SNN&PTNT-QLCL, Về việc xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm

Ngày ban hành: 03/09/2020

Ngày có hiệu lực: 03/09/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1514/SNN&PTNT-CNTY

Văn bản số 1514/SNN&PTNT-CNTY, V/v tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 28/08/2020

Ngày có hiệu lực: 28/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 723/STTTT-TTBCXB

V/v hưởng ứng triển lãm sách trực tuyến

Ngày ban hành: 25/08/2020

Ngày có hiệu lực: 25/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 705/STTTT-TTBCXB

Công văn số 705/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước

Ngày ban hành: 19/08/2020

Ngày có hiệu lực: 19/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 665/STTTT-TTBCXB

Công văn 665/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông 28/8, Covid - 19 và phòng, chống thiên tai

Ngày ban hành: 10/08/2020

Ngày có hiệu lực: 10/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 652/STTTT-TTBCXB

Công văn 652/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone; phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày ban hành: 04/08/2020

Ngày có hiệu lực: 04/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 592/CBTTNS-TN

Công văn 592/CBTTNS-TN, Thông tin thị trường nông sản định kỳ, số tháng 7/2020

Ngày ban hành: 03/08/2020

Ngày có hiệu lực: 03/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 643/STTTT-TTBCXB

Công văn số 643/STTTT-TTBCXB, V/v sản phẩm bản đồ lưu hành thể hiện sai lệch chủ quyền, biên giới quốc gia

Ngày ban hành: 31/07/2020

Ngày có hiệu lực: 31/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1307/SNN&PTNT-CNTY

Công văn 1307/SNN&PTNT-CNTY, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 30/07/2020

Ngày có hiệu lực: 30/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực