Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 103 văn bản

Công văn 1313/SNN&PTNT-CCTS

Công văn số 1313/SNN&PTNT-CCTS, V/v ứng phó mưa bão trong NTTS

Ngày ban hành: 31/07/2020

Ngày có hiệu lực: 31/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1307/SNN&PTNT-CNTY

Công văn số 1307/SNN&PTNT-CNTY, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 30/07/2020

Ngày có hiệu lực: 30/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 632/STTTT-TTBCXB

Công văn số 632/STTTT-TTBCXB, Về việc tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch covid-19

Ngày ban hành: 29/07/2020

Ngày có hiệu lực: 29/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 598/STTTT-TTBCXB

Công văn số 598/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Quyết định số 757; Sổ tay ứng phó với rủi ro thiên tai; Thi hành án dân sự; Giải báo chí của Quân khu 2

Ngày ban hành: 09/07/2020

Ngày có hiệu lực: 09/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 525/CBTTNS-CS

Công văn số 525/CBTTNS-CS, V/v Cẩm nang hướng dẫn an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

Ngày ban hành: 07/07/2020

Ngày có hiệu lực: 07/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 27/PCTT&TKCN-VPTT

Văn bản số 27/PCTT&TKCN-VPTT, Vv chủ động phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình trong mùa mưa bão năm 2020

Ngày ban hành: 12/06/2020

Ngày có hiệu lực: 12/06/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 996/SNN&PTNT-VP

Công văn số 996/SNN&PTNT-VP, V/v cài đặt sử dụng ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh

Ngày ban hành: 09/06/2020

Ngày có hiệu lực: 09/06/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 992/SNN&PTNT-TT&BVTV

Công văn số 992/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2020

Ngày ban hành: 09/06/2020

Ngày có hiệu lực: 09/06/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 875/SNN&PTNT-TT&BVTV

Công văn 875/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2020

Ngày ban hành: 22/05/2020

Ngày có hiệu lực: 22/05/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 3276/BNN-TT

Công văn số 3276/BNN-TT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa 2020

Ngày ban hành: 15/05/2020

Ngày có hiệu lực: 15/05/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực