Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 103 văn bản

Công văn 816/SNN&PTNT-CNTY

Công văn số 816/SNN&PTNT-CNTY, V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

Ngày ban hành: 14/05/2020

Ngày có hiệu lực: 14/05/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 750/SNN&PTNT-CNTY

Công văn số 750/SNN&PTNT-CNTY, V/v phòng, chống nắng nóng cho đàn vật nuôi

Ngày ban hành: 05/05/2020

Ngày có hiệu lực: 05/05/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 3128/BCT-XNK

Công văn 3128/BCT-XNK, V/v xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt - Trung

Ngày ban hành: 04/05/2020

Ngày có hiệu lực: 04/05/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 367/STTTT-TTBCXB

Công văn số 367/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 10 và Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày ban hành: 29/04/2020

Ngày có hiệu lực: 29/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 365/STTTT-TTBCXB

Công văn số 365/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Chỉ thị 19 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 29/04/2020

Ngày có hiệu lực: 29/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 332/STTTT-TTBCXB

Công văn số 332/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sau ngày 15/4 và các biện pháp hỗ trợ khó khăn

Ngày ban hành: 22/04/2020

Ngày có hiệu lực: 22/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 325/STTTT-TTBCXB

Công văn số 325/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ: về phòng chống bạo lực gia đình và v/b số 2251 của UBND Tỉnh: về phát triển kinh tế tập thể

Ngày ban hành: 20/04/2020

Ngày có hiệu lực: 20/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 401/HĐPBGDPL

Công văn số 401/HĐPBGDPL, V/v đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 42/NQ-CP; Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày ban hành: 16/04/2020

Ngày có hiệu lực: 16/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 299/STTTT-TTBCXB

Công văn số 14/04/2020, Về việc tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

Ngày ban hành: 14/04/2020

Ngày có hiệu lực: 14/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 290/STTTT-TTBCXB

Công văn số 290/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tìm hiểu 90 năm ngày TT ngành Tuyên giáo; Giải báo chí

Ngày ban hành: 10/04/2020

Ngày có hiệu lực: 10/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực