Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 30 văn bản

Công văn 45/PCTT-VPTT

Vv chủ động ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu bão số 7

Ngày ban hành: 08/10/2021

Ngày có hiệu lực: 08/10/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 600/TNNQG-QT

Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mùa mưa năm 2021

Ngày ban hành: 13/09/2021

Ngày có hiệu lực: 13/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 42/PCTT-VPTT

Vv sẵn sàng ứng phó với mưa lớn và bão CONSON

Ngày ban hành: 07/09/2021

Ngày có hiệu lực: 07/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1998/SNN&PTNT-TT&BVTV

CV chỉ đạo thu hoạch lúa Mùa và đẩy mạnh sản xuất vụ Đông 2021

Ngày ban hành: 07/09/2021

Ngày có hiệu lực: 07/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

CV chỉ đạo thu hoạch lúa Mùa và đẩy mạnh sản xuất vụ Đông 2021

Ngày ban hành: 07/09/2021

Ngày có hiệu lực: 07/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 576/TNNQG-QT

Dự báo va cảnh báo tài nguyên nước tháng 9/2021

Ngày ban hành: 06/09/2021

Ngày có hiệu lực: 06/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1692/SNN&PTNT-VP

V/v thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 02/08/2021

Ngày có hiệu lực: 02/08/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1230/STTTT-TTBCXB

V/v tuyên truyền một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 02/08/2021

Ngày có hiệu lực: 02/08/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 877/TCLN-PTR

V/v thông tin dự báo khí tượng thủy văn và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng Quý III năm 2021 (Phụ lục kèm theo)

Ngày ban hành: 01/07/2021

Ngày có hiệu lực: 01/07/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1430/SNN&PTNT-CCTS

V/v chủ động ứng phó với mưa bão trong nuôi trồng thủy sản năm 2021

Ngày ban hành: 01/07/2021

Ngày có hiệu lực: 01/07/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực