Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 4 văn bản

Thông báo 0000

Thông báo và dự báo khí hậu mùa XI,XII,I năm 2021/2022

Ngày ban hành: 01/10/2021

Ngày có hiệu lực: 01/10/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 30/TB-SNN&PTNT

Thông báo Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngày ban hành: 07/05/2021

Ngày có hiệu lực: 07/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 01/TB-SNN&PTNT

Thông báo 01/TB-SNN&PTNT, Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 05/01/2021

Ngày có hiệu lực: 05/01/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 0000

TB và dự báo khí hậu mùa I,II,III năm 2021

Ngày ban hành: 01/12/2020

Ngày có hiệu lực: 01/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực