Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 04/2020/NĐ-CP Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 03/01/2020 Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
2 35/2019/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp 25/04/2019 Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
3 06/2019/NĐ-CP Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thự thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 22/01/2019 Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
4 01/2019/NĐ-CP Nghị định về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng 01/01/2019 Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
5 156/2019/NĐ-CP Nghị định số 156/2019/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 16/11/2018 Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
6 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 02/02/2018 Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
7 04/2015/NĐ-CP Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày ngày 09/01/2015 về việc Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 09/01/2015 Chính phủ
1054;#
8 Số: 210/2013/NĐ-CP Nghị định Số: 210/2013/NĐ-CP, ngày 19 tháng 12 năm 2013 Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 19/12/2013 Chính phủ
1054;#
9 48/NQ-CP Nghị quyết về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản 23/09/2009 Chính phủ
10 09/TB-VPCP Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17/01/2008 Chính phủ