Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 01/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03/01/2008 Chính phủ
22 159/2007/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng,bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 30/12/2007 Chính phủ
1054;#
23 154/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi 15/10/2007 Chính phủ
1054;#
24 127/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 01/08/2007 Chính phủ
1054;#
25 05/2007/NĐ-CP Về phòng, chống bệnh dại ở động vật 09/01/2007 Chính phủ
1054;#
26 154/2006/NĐ-CP Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản 25/12/2006 Chính phủ
1054;#
27 119/2006/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm 16/10/2006 Chính phủ
1054;#
28 66/2006/NĐ-CP Về phát triển ngành nghề nông thôn 07/07/2006 Chính phủ
1054;#
29 128/2005/NĐ-CP Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản 11/10/2005 Chính phủ
1054;#
30 07/2005/NĐ-CP tổ chức và hoạt động của Thanh tra thủy sản 17/08/2005 Chính phủ
1054;#