Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1177/SNN&PTNT-VP V/v chấn chỉnh chế độ thông tin, báo cáo thực hiện nhiệm vụ được giao 25/05/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
2 1108/SNN&PTNT-VP Công văn v/v thực hiện Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 17/05/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
3 148/BC-SNN&PTNT Báo cáo Sơ bộ kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022; Kết quả sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2021; Kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022 11/05/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
4 1060/SNN&PTNT-VP Công văn v/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao 10/05/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
5 1052/SNN&PTNT-KHTC Công văn v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý các dự án đầu tư công ngành Nông nghiệp & PTNT 10/05/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Hà Văn Quyết
6 34/TB-SNN&PTNT Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp giao ban ngày 9/5/2022 09/05/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trương Quang Bằng
7 43/KH-SNN&PTNT Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 04/05/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Hà Văn Quyết
8 1019/SNN&PTNT-QLXDCT Công văn v/v báo cáo tình hình thực hiện, xây dựng tiến độ cụ thể triển khai các dự án đầu tư xây dựng 04/05/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Hà Văn Quyết
9 134/BC-SNN&PTNT Báo cáo Tiến độ thực hiện Chương trình hành động năm 2022 của đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT (Kỳ tháng 4 năm 2022) 28/04/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
10 13/KH-SNN&PTNT Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-CTUBND ngày 24/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2022 27/01/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy