Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 15/QĐ-SNN&PTNT Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 14/01/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
32 64/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn 64/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 12/01/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
33 01/TB-SNN&PTNT Thông báo 01/TB-SNN&PTNT, Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc 05/01/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
34 481/QĐ-SNN&PTNT QĐ ban hành danh mục giống lúa chất lượng được hỗ trợ năm 2021 15/12/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
35 477/QĐ-SNN&PTNT QĐ Ban hành Danh mục giống lúa được hỗ trợ năm 2021 15/12/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
36 378/BC-SNN&PTNT Báo cáo 378/BC-SNN&PTNT, Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020,Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-2021 11/11/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
37 1992/SNN&PTNT-TT&BVTV Hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng và thời vụ năm 2021 10/11/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
38 365/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 365/BC-SNN&PTNT, Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 05/11/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
39 384/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 384/QĐ-SNN&PTNT, Thành lập các Tổ công tác về kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh 03/11/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
40 1941/SNN&PTNT-CNTY Công văn số 1941/SNN&PTNT-CNTY, V/v tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP 03/11/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy