Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
951 1207/KH-BCĐ Kế hoạch số 1207/KH-BCĐ ngày ngày 4/3/2016, KH triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2016 04/03/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
952 192/SNN&PTNT-TT Công văn số 192/SNN&PTNT-TT ngày 26/02/2016, Tăng cường chỉ đạo SX vụ ĐX 2015-2016 26/02/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1050;#
953 504/QĐ-UBND Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 15/02/2016, Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016- 2020 15/02/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
954 03/KH-SNN&PTNT Kê hoạch số 03/KH-SNN&PTNT ngày 29/01/2016, KH Công tác CCHC giai đoạn 2016-2020 29/01/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#
955 02/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số: 02/KH-SNN&PTNT của Sở NN&PTNT ngày 26/01/2016, Công tác cải cách hành chính năm 2016 26/01/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#
956 11/QĐ-HĐSK Quyết định số 11/QĐ-HĐSK của Sở Nông nghiệp & PTNT ngày 13/01/2016, Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2015 13/01/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
957 số: 10/QĐ-TLLS Quyết định số: 10/QĐ-TLLS của Công ty TNHHMTV Thủy lợi Liễn Sơn ngày 11/01/2016, Về việc thành lập Ban chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2016 11/01/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1067;#
958 số: 24/QĐ-UBND Quyết định số: 24/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 07/01/2016, Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu A2 tỉ lệ 1/2000, phát triển đô thị, dịch vụ, công nghiệp tại huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Dương và Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 07/01/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
959 Số: 40/HD-SNN&PTNT Hướng dẫn Số: 40/HD-SNN&PTNT ngày 28/12/2015, Một số biện pháp khắc phục thời tiết bất thuận do vụ Xuân ấm vụ Đông Xuân năm 2015-2016 28/12/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
960 Số: 177/TB-UBND Thông báo Số: 177/TB-UBND ngày 25/12/2015, Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nuyễn Văn Trì, Trưởng ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 25/12/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1061;#