Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
141 06/2016/TT-BNNPTNT Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016, về việc Ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại VN 10/06/2016 Bộ Nông nghiệp và PTNT
142 07/2016/TT-BNNPTNT Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016, về việc Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn 31/05/2016 Bộ Nông nghiệp và PTNT
143 04/2016/TT-BNNPTNT Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 về việc Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản 10/05/2016 Bộ Nông nghiệp và PTNT
144 02/2016/TT-BNNPTNT Thông tư số 02/2016/TT-BNNPTNT ngày 22/02/2016, Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong NN ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ NN & PTNT 22/02/2016 Bộ Nông nghiệp và PTNT
1071;#
145 01/2016/TT-BNNPTNT Thông tư số 01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2016, Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc Beta-agonist trong chăn nuôi 15/02/2016 Bộ Nông nghiệp và PTNT
1071;#
146 47/2015/TT-BNNPTNT Thông tư số 47/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015, Hướng dẫn công tác thi đua, KT trong ngành NN & PTNT 15/12/2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT
147 Số: 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN Thông tư liên tịc số 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN ngày 23/11/2015, Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi Gen bao gói sẵn 23/11/2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT
148 Số: 43/2015/TTLT-BNN-BKHĐT Thông tư liên tịch số: 43/2015/TTLT-BNN-BKHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2015, Hướng dẫn thống kê đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra. 23/11/2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT
1071;#
149 số Số 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV Thông tư số Số 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015, Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản 20/10/2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT
150 Số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV Thông tư số Số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015, Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật 20/10/2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT