Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
151 19/2015/TT-BNNPTNT Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT, ngày 27/4/2015 Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính Phủ 27/04/2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT
152 14/2015/TTLT-BNN-BNV Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNN-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Bộ Nội Vụ về việc Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên mô về Nông nghiệp & PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện 25/04/2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT
153 15/2015/TT-BNNPTNT Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở NN & PTNT 26/03/2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT
154 12/2015/TT-BNNPTNT Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa co nguồn gốc thực vật nhập khẩu 16/03/2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT
155 11/2015/TT-BNNPTNT Thông tư số 11/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm 10/03/2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT
156 09/2015/TT-BNNPTNT Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tường Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 03/03/2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT
157 08/2015/TT-BNNPTNT Thông tư số 08/2015/TT-BNNPTNT ngày 02/3/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu 02/03/2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT
158 01/2015/TT-BNNPTNT Thông tư số 01/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam 22/02/2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT
159 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 12/2/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Tài Chính 15/02/2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT
160 03/2015/TT-BNNPTNT Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc BVTV được sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam 29/01/2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT