Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
161 52/2014/TT-BNNPTNT Thông tư sô 52/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại QĐ số 2621/QĐ-TTG ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ 29/12/2014 Bộ Nông nghiệp và PTNT
162 51/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ 27/12/2014 Bộ Nông nghiệp và PTNT
1071;#
163 49/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT ngày23/12/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT 23/12/2014 Bộ Nông nghiệp và PTNT
164 46/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/12/2014 của Bộ NN&PTNT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển SX quy định tại QĐ số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của TTCP phê duyệt chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ PT SX cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn 05/12/2014 Bộ Nông nghiệp và PTNT
165 45/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định việc kiểm tra cơ sở SXKD vật tư NN và kiểm tra, chứng nhận cơ sở SX, KD nông lâm TS đủ điều kiện an toàn thực phẩm 03/12/2014 Bộ Nông nghiệp và PTNT
166 44/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 44/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/12/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định các bệnh phải kiểm tra định kỳ đối với cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, bò sữa 01/12/2014 Bộ Nông nghiệp và PTNT
167 43/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Ban hành Danh mục sản phẩm nông lâm TS, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm TS được hỗ trợ theo NĐ số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của CP 18/11/2014 Bộ Nông nghiệp và PTNT
1071;#
168 40/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn NTM 13/11/2014 Bộ Nông nghiệp và PTNT
169 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT Thông tư số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT- Bộ Tài chính - Bộ KHĐT về việc Hướng dẫn thực hiện QĐ số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của TTCP về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn 31/10/2014 Bộ Nông nghiệp và PTNT
170 15/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Về hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013 /QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn liền với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn 29/04/2014 Bộ Nông nghiệp và PTNT