Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
171 27/2011/TT-BNNPTNT Thông tư Số: 27/2011/TT-BNNPTNT, Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 13/04/2011 Bộ Nông nghiệp và PTNT
172 02/2011/TT-BNNPTNT Thông tư hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi 21/01/2011 Bộ Nông nghiệp và PTNT
173 23/2010/TT-BNNPTNT Công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07/04/2010 Bộ Nông nghiệp và PTNT
174 54/2009/TT - BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 21/08/2009 Bộ Nông nghiệp và PTNT
175 53/2009 /TT-BNNPTNT Quy định quản lý các loài thuỷ sinh vật ngoại lai tại Việt Nam 21/08/2009 Bộ Nông nghiệp và PTNT
176 50/2009/TT- BNNPTNT Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/08/2009 Bộ Nông nghiệp và PTNT
177 04/2009/TT-BNN Hướng dẫn nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã 21/01/2009 Bộ Nông nghiệp và PTNT
178 6143/BNN-TCCB V/v Tổ chức thực hiện Chỉ thị phát động thi đua và Thông tư hướng dẫn khen thưởng hàng năm của Bộ 22/10/2008 Bộ Nông nghiệp và PTNT
179 32/2006/TT-BNN Quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia côngvà quá cảnh hàng hoá với nước ngoài 08/05/2006 Bộ Nông nghiệp và PTNT
180 02/2006/TT-BTS Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản 20/03/2006 Bộ Nông nghiệp và PTNT