Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
181 Sô: 9656/CTPHCT-BNNPTNT-BLĐTBXH Chương trình phối hợp công tác số 9656/CTPHCT-BNNPTNT-BLĐTBXH ngày 27/11/2015, Giữa Bộ NN&PTNT với Bộ LĐTBXH trong hoạt động triển khai đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" đối với người khuyết tật 27/11/2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT
1058;#;#1057;#
182 04/2009/TT-BNN Hướng dẫn nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã 21/01/2009 Bộ Nông nghiệp và PTNT
183 6143/BNN-TCCB V/v Tổ chức thực hiện Chỉ thị phát động thi đua và Thông tư hướng dẫn khen thưởng hàng năm của Bộ 22/10/2008 Bộ Nông nghiệp và PTNT
184 32/2006/TT-BNN Quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia côngvà quá cảnh hàng hoá với nước ngoài 08/05/2006 Bộ Nông nghiệp và PTNT
185 02/2006/TT-BTS Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản 20/03/2006 Bộ Nông nghiệp và PTNT
186 63/2005/QĐ-BNN Về việc Ban hành Quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm 13/10/2005 Bộ Nông nghiệp và PTNT
187 64/2005/QĐ-BNN Về việc ban hành danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc 13/10/2005 Bộ Nông nghiệp và PTNT
1059;#
188 733/1998/QÐ-BTS V/v Ban hành Tiêu chuẩn cấp Ngành 17/12/1998 Bộ Nông nghiệp và PTNT