Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 8711/CT-BNN-TY Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 11/12/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Xuân Cường
12 8278/TB-BNN-TCTL Thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ 30/11/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Hoàng Hiệp
13 7804/CT-BNN-KHCN Chỉ thị 7804/CT-BNN-KHCN, về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp 10/11/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
14 4044/QĐ-BNN-TCLN Quyết định 4044/QĐ-BNN-TCLN, Về việc Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/10/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
15 10/2020/TT/BNNPTNT 10/2020/TT/BNNPTNT, v/v ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại VN 09/09/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
16 525/CBTTNS-CS Công văn số 525/CBTTNS-CS, V/v Cẩm nang hướng dẫn an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm 07/07/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Thanh Hòa
17 3276/BNN-TT Công văn số 3276/BNN-TT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa 2020 15/05/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
18 3110/CT-BNN-KH Chỉ thị số 3110/CT-BNN-KH, về việc xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021 - 2025 08/05/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Xuân Cường
19 2719/BC-BNN-KTHT Báo cáo số 2719/BC-BNN-KTHT, sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” 20/04/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Trần Thanh Nam
20 735/CĐ-BNN-TY Công điện 735/CĐ-BNN-TY, về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm 03/02/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến