Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 117/CT-BNN-BVTV Chỉ Thị 117/CT-BNN-PTNT về tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ 07/01/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Xuân Cường
22 5148/QĐ-BNN-BVTV Quyết định số 5148/QĐ-BNN-BVTV, Ban hành tài liệu tập huấn khảo nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn và hướng dẫn sử dụng phân bón 31/12/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
23 9740/CT-BNN-VP Chỉ thị số 9740/CT-BNN-VP của Bộ trưởng về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 27/12/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Xuân Cường
24 33/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT, Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
25 32/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT, Quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
26 31/2018/TT-BNNPTNT thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT, Quy định về phân định ranh giới rừng 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
27 30/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT, Quy định danh mục loài lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn gốc giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
28 29/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT, quy định về các biện pháp lâm sinh 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
29 28/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT, Quy định về quản lý rừng bền vững 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
30 27/2018/TT-BNN&PTNT Thông tư 27/2018/TT-BNN&PTNT, Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn