Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 5104/QĐ-BNN-PC Quyết định số 5104/QĐ-BNN-PC, công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 31/12/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
32 5098/QĐ-BNN-TT Quyết định số 5098/QĐ-BNN-TT, Công nhận chính thức giống cây trồng NN 31/12/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
33 5589/TB-BNN-TCTL TB lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ ĐX 2019-2020 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ 26/11/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Hoàng Hiệp
34 5169/BNN-TY Hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng chống bệnh DTLCP 22/07/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến
35 06/2019/TT-BNNPTNT Quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã NN và trách nhiệm quản lý NN các cấp đối với HTXNN 19/07/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Trần Thanh Nam
36 4962/CT-BNN-BVTV Tăng cường công tác phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô 15/07/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Xuân Cường
37 4249/HD-BNN-TY HD số 4249/HD-BNN-TY của Bộ NN về kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh DTLCP 18/06/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến
38 4178/HD-BNN-TY HD số 4178/HD-BNN-TY về biện pháp xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP bằng phương pháp đốt 14/06/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến
39 3936/TB-BNN-VP TB kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại HN " Sơ kết SX vụ Đông Xuân 2018-2019, triển khai vụ Hè Thu, vụ Mùa và định hướng vụ Đông 2019 các tỉnh phía Bắc" 06/06/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Văn Thành
40 04/2019/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ NN & PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện CT mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2016-2020 01/04/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Thanh Nam