Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 2115/QĐ-CT Quyết định 2115/QĐ-CT, Về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT 19/08/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
22 130/KH-UBND Kế hoạch 130/KH-UBND, Triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị 29/07/2020 UBND Tỉnh
Vũ Việt Văn
23 29/2020/QĐ-UBND Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND, Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết SX và tiêu thụ sản phẩm NN trên địa bàn tỉnh VP 06/07/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
24 1484/QĐ-UBND Quyết định số 1484/QĐ-UBND, Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 23/06/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
25 98/KH-UBND Kế hoạch số 98/KH-UBND, Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025 12/06/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
26 21/2020/QĐ-UBND Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND, Ban hành quy định mức thu; thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triểnđất trồng lúa đối cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (KÝ SỐ) 29/04/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
27 5/CT-UBND Chỉ thị số 5/CT-UBND, Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2020 (KÝ SỐ) 29/04/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
28 844/QĐ-UBND Quyết định số 844/QĐ-UBND, Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025( KÝ SỐ) 07/04/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn khước
29 2254/UBND-NN2 Công văn số 2254/UBND-NN2, V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân.( KÝ SỐ) 31/03/2020 UBND Tỉnh
Bùi Hồng Đô
30 1/CĐ-CTUBND Công điện số 1/CĐ-CTUBND, về việc Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh. 31/03/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn trì