Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
391 Số: 7906/UBND-VX3 Văn bản số: 7906/UBND-VX3 ngày 14 tháng 12 năm 2015, Về việc hướng dẫn đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2016. 14/12/2015 UBND Tỉnh
392 753/KH-UBND Kế hoạch số 753/KH-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh về việc Tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Mùi năm 2015 05/02/2015 UBND Tỉnh
393 Số: 937/HDLS/NN&PTNT-TC- KH&ĐT-KH&CN Hướng dẫn Số: 937/HDLS/NN&PTNT -TC- KH&ĐT-KH&CN, Ngày 07 tháng 11 năm 2012 Thực hiện cơ chế, đầu tư hỗ trợ phát triển giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Vĩnh phúc giai đoạn 2012-2015 07/11/2014 UBND Tỉnh
1064;#;#1063;#
394 Số: 936/HDLS/NN&PTNT-TC- KH&ĐT-KH&CN Hướng dẫn Số: 936/HDLS/NN&PTNT -TC- KH&ĐT-KH&CN, Ngày 07 tháng 11 năm 2012 Thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển trồng trọt sản xuất hàng hóa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 – 2015 07/11/2014 UBND Tỉnh
1064;#;#1063;#
395 107/TB-UBND Thông báo số 107/TB-UBND Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị bàn thực hiện các nội dung triển khai thuộc ngành Nông nghiệp, theo các Nghị quyết HĐND tỉnh đã hết niên độ. 09/08/2011 UBND Tỉnh
396 82/TB-UBND Thông báo số 82/TB-UBND, Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, Trung tâm xã trên địa bàn tỉnh 20/06/2011 UBND Tỉnh
397 08/BCH-PCLB&TKCN Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc 14/09/2009 UBND Tỉnh
398 02/CĐ-CT V/v tập trung chỉ đạo quyết liệt phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa Xuân 2009 27/04/2009 UBND Tỉnh
399 20/UBND-BC Kế hoạch thực hiện các nhóm giải pháp kích cầu đầu tư tiêu dùng thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu năm 2009; tình hình thực hiện nghị quyết 30/2008/NQ-CP và nghị quyết 01/NQ - CP của chính phủ, kết quả thực hiện quý I/2009 20/03/2009 UBND Tỉnh
400 37/TB-UBND Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Trường Kỳ tại cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009 của. Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh. 04/03/2009 UBND Tỉnh